MÁY CẤP CHAI

Máy cấp chai tự động

Máy điều chỉnh hướng chai

MÁY CO MÀNG

Máy co màng lốc chai, vĩ

Máy co màng lốc chai, vĩ

Máy co màng dạng lốc

Máy co màng thân chai tự động

Máy co màng nắp chai nước suối

Máy co màng hủ 100 gram

Máy co màng chai lọ nhỏ

Máy co màng nắp chai lọ nhỏ

MÁY ĐÓNG GÓI

Máy cắt và hàng túi chai nhựa mềm

Máy đóng hợp dạng dọc – VMC 120

Máy đóng hộp dạng ngang – CMC 180

Máy đóng hộp bán tự động

Máy đóng hộp dạng dọc – VMC 120

Máy đóng hộp dạng ngang – CMC 180